ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Setkání s kolegy s VŠB a UPCE

2.12.2011 proběhlo setkání s kolegy s ostravské Vysoké školy báňské a z Univerzity Pardubice pod názvem Workshop - ALS a jeho integrace do IS TUL. Akci organizoval Ing. Igor Kopetschke a Ing. Martin Vlasák.

Kolegové se o našem řešení dozvěděli na konferenci MoodleMoot 2011 v Ostravě. Řeší, podobně jako my, problém kvalitní elearningové podpory vzdělávání. Poskytli jsme všem možnost prohlédnout i zdokumentovat si naše hardwarové i softwarové řešení. Přátelská a kolegiální atmosféra je základem další spolupráce.