ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Zimní semestr 2015/2016

Pravidelné streamování přednášek probíhalo v učebnách A11, AP12 a E9.

MTI PAU Programovatelné automaty Ing. Miloš Hernych
KMD MA1M Matematika 1 RNDr. Alena Kopáčková ,Ph.D.
MTI PPR Prostředky pro programování Ing. Jan Kraus
NTI PJP Programovací jazyk Python Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D.
MTI PJC Programování v jazyce C/C++ Ing. Roman Špánek Ph.D.
NTI ADA Algoritmy a datové struktury Ing. Igor Kopetschke
MTI ELE-P Elektrotechnika Ing. Miroslav Novák Ph.D.
KMD MA1-M Matematika 1 RNDr. Václav Finěk, Ph.D.
MTI RPS Řídicí počítačové systémy Ing. Josef Grosman
NTI ZAPZ Základy algoritmizace a programování Ing. Igor Kopetschke
NTI PBE Počítačová bezpečnost Mgr. Milan Keršláger
NTI PAA Programování mobilních aplikací Ing. Igor Kopetschke
NTI AMA Aplikovaná matematika prof. Dr. Ing. Jiří Maryška CSc.
NTI MUL Metody užívané v logistice Ing. Josef Chudoba, Ph.D.
NTI PG1-P Programování 1 Ing. Igor Kopetschke
MTI MT2 Měřicí technika II. Ing. Jiří Jelínek ,Ph.D.
KEK EMIE2 Mikroekonomie II Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
NTI MKT Mechanika kontinua a termodynamika doc. Ing. Milan Hokr Ph.D.
MTI ZAP Základy algoritmizace a programování Ing. Igor Kopetschke
NTI UI Unix a Internet Mgr. Milan Keršláger
MTI ARP Architektura počítačů doc. Ing. Milan Kolář CSc.
NTI HRI Hodnocení rizik Ing. Vališ David, Ph.D.
KEK MI1 Mikroekonomie I PhDr. Ing. Pavla Bednářová Ph.D.
MTI DBS Databázové systémy Ing. Jana Vitvarová , PhD.
NTI JPD Jazyky pro popis dat doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
MTI UDI Úvod do inženýrství doc. Ing. Milan Kolář CSc.
NTI PST Počítačové sítě doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
MTI PDI Programovací techniky a datamining.post. RNDr. Klára Císařová, Ph.D.
MTI PHS Počítačový hardware a rozhraní Ing. Tomáš Martinec Ph.D.