ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Zimní semestr 2014/2015

Pravidelné streamování přednášek probíhalo v učebnách A11, AP12 a E9.

MTI PAU Programovatelné automaty Ing. Miloš Hernych
KMD MA1M Matematika 1 RNDr. Alena Kopáčková ,Ph.D.
MTI PPR Prostředky pro programování Ing. Jan Kraus
NTI PJP Programovací jazyk Python Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D.
MTI PJC Programování v jazyce C/C++ Ing. Roman Špánek Ph.D.
NTI ADA Algoritmy a datové struktury Ing. Igor Kopetschke
MTI ELE-P Elektrotechnika Ing. Miroslav Novák Ph.D.
KMD MA1-M Matematika 1 RNDr. Václav Finěk, Ph.D.
MTI RPS Řídicí počítačové systémy Ing. Josef Grosman
NTI ZAPZ Základy algoritmizace a programování Ing. Igor Kopetschke
NTI PBE Počítačová bezpečnost Mgr. Milan Keršláger
NTI PAA Programování mobilních aplikací Ing. Igor Kopetschke
NTI AMA Aplikovaná matematika prof. Dr. Ing. Jiří Maryška CSc.
NTI MUL Metody užívané v logistice Ing. Josef Chudoba, Ph.D.
NTI PG1-P Programování 1 Ing. Igor Kopetschke
MTI MT2 Měřicí technika II. Ing. Jiří Jelínek ,Ph.D.
KEK EMIE2 Mikroekonomie II Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
NTI MKT Mechanika kontinua a termodynamika doc. Ing. Milan Hokr Ph.D.
MTI ZAP Základy algoritmizace a programování Ing. Igor Kopetschke
NTI UI Unix a Internet Mgr. Milan Keršláger
MTI ARP Architektura počítačů doc. Ing. Milan Kolář CSc.
NTI HRI Hodnocení rizik Ing. Vališ David, Ph.D.
KEK MI1 Mikroekonomie I PhDr. Ing. Pavla Bednářová Ph.D.
MTI DBS Databázové systémy Ing. Jana Vitvarová , PhD.
NTI JPD Jazyky pro popis dat doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
MTI UDI Úvod do inženýrství doc. Ing. Milan Kolář CSc.
NTI PST Počítačové sítě doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
MTI PDI Programovací techniky a datamining.post. RNDr. Klára Císařová, Ph.D.
MTI PHS Počítačový hardware a rozhraní Ing. Tomáš Martinec Ph.D.

List 2: ZS 14-15

MTI PAU Programovatelné automaty Ing. Miloš Hernych
KAP ULA Úvod do lin. algebry a diskrétní mat. PhDr. Milan Cvrček, Ph.D.
MTI UDI Úvod do inženýrství doc. Ing. Milan Kolář CSc.
KAP ZED Zpracování elektronických dokumentů Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
ITE CIT Číslicová technika Prof. Ing. Ondřej Novák CSc.
KMD MA1M Matematika 1 RNDr. Alena Kopáčková ,Ph.D.
ITE CIE Číslicová elektronika Prof. Ing. Ondřej Novák CSc.
MTI ELE-P Elektrotechnika Ing. Miroslav Novák Ph.D.
MTI PJC Programování v jazyce CC Ing. Roman Špánek Ph.D.
ITE SGI Signály a informace prof. Ing. Jan Nouza, CSc
NTI PJP Programovací jazyk Python Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D.
NTI ZAPZ Základy algoritmizace a programování Ing. Igor Kopetschke
NTI PG1-P Programování 1 Ing. Igor Kopetschke
NTI ADA Algoritmy a datové struktury Ing. Igor Kopetschke
KMD MA1-M Matematika 1 RNDr. Václav Finěk, Ph.D.
KFY FY2M Fyzika 2 doc., RNDr. Šulc Miroslav, Ph.D.
MTI PAU Programovatelné automaty Ing. Miloš Hernych
MTI MT2 Měřicí technika II. Ing. Jiří Jelínek ,Ph.D.
MTI EPO Elektrické pohony Ing. Martin Diblík, Ph.D.
NTI JPD Jazyky pro popis dat doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
NTI PBE Počítačová bezpečnost Mgr. Milan Keršláger
NTI UI Unix a Internet Mgr. Milan Keršláger
KPE HGR Hospodářská geografie prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
MTI PPR Prostředky pro programování Ing. Jan Kraus
NTI MKT Mechanika kontinua a termodynamika doc. Ing. Milan Hokr Ph.D.
MTI DBS Databázové systémy Ing. Jana Vitvarová , PhD.
NTI PAA Programování mobilních aplikací Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D.
MTI ARP Architektura počítačů doc. Ing. Milan Kolář CSc.
NTI HRI Hodnocení rizik Ing. David Vališ ,Ph.D.
NTI PAS Pravděpodobnost a statistika Mgr. Jan Březina Ph.D.
MTI KAS Kódování a šifrování Ing. Jaroslav Buchta
NTI PST Počítačové sítě doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
MTI GRA Gramatiky a automaty doc.Mgr.Ing. Václav Záda CSc.
MTI PDI Programovací techniky a dataminingové postupy RNDr. Klára Císařová, Ph.D.
NTI AMA Aplikovaná matematika prof. Dr. Ing. Jiří Maryška CSc.
KMT NMI-P Nauka o materiálu I prof.Ing. Petr Louda CSc.