ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Zimní semestr 2013/2014

Pravidelné streamování přednášek probíhalo v učebnách A11, AP12 a E9.

Katedra Zkratka Předmět Autor
ITE CIE Číslicová elektronika Prof. Ing. Ondřej Novák CSc.
KAP ULA Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky PhDr. Milan Cvrček , Ph.D.
KEK MI1 Mikroekonomie I PhDr. Ing. Pavla Bednářová Ph.D.
KFL ZSCH Základy sociologie PhDr. Lenka Václavíková Helšusová , Ph.D.
KIN INN1 Informatika I doc. Dr. Ing. Jan Skrbek
KMD MA1M Matematika 1 RNDr. Alena Kopáčková ,Ph.D.
KMT NMIP    Nauka o materiálu I prof.Ing. Petr Louda CSc.
KPS US1 Úvod do stavitelství 1 Ing. Jana Košťálová
MTI ALP1 Algoritmizace a programování 1 doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D.
MTI ARP Architektura počítačů Doc. Ing. Milan Kolář CSc.
MTI AU Automatizace doc. Ing. Josef Janeček CSc.
MTI CIP Číslicové počítače doc. Ing. Petr Tůma CSc.
MTI DBS Databázové systémy Ing. Jana Vitvarová , PhD.
MTI ELEK Elektrotechnika Ing. Miroslav Novák Ph.D.
MTI ELEP Elektrotechnika Ing. Miroslav Novák Ph.D.
MTI EPO Elektrické pohony Ing. Martin Diblík Ph.D.
MTI GRA Gramatiky a automaty doc.Mgr.Ing. Václav Záda CSc.
MTI MT2 Měřicí technika II Ing. Jiří Jelínek ,Ph.D.
MTI PAU Programovatelné automaty Ing. Miloš Hernych
MTI PJC Programování v jazyce CC Ing. Přemysl Svoboda
MTI RPS Řídicí počítačové systémy Ing. Josef Grosman
MTI TAS Teorie algoritmů a složitosti doc.Mgr.Ing. Václav Záda CSc.
MTI UDI Úvod do inženýrství Doc. Ing. Milan Kolář CSc.
MTI UDI Úvod do inženýrství Mgr. Marta Zizienová, Univerzitní knihovna
MTI VES Vestavné systémy Ing. Jaroslav Buchta
MTI ZME Základy měření Ing. Lenka Kretschmerová Ph.D.
NTI ADA Algoritmy a datové struktury Ing. Igor Kopetschke
NTI ALDS Algoritmy a datové struktury Ing. Mojmír Volf
NTI AMA Aplikovaná matematika Mgr. Jan Stebel Ph.D.
NTI HRI Hodnocení rizik Ing. David Vališ ,Ph.D.
NTI JPD Jazyky pro popis dat doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
NTI MKT Mechanika kontinua a termodynamika doc. Ing. Milan Hokr Ph.D.
NTI PAA Programování mobilních aplikací Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D.
NTI PAS Pravděpodobnost a statistika Mgr. Jan Březina Ph.D.
NTI PBE Počítačová bezpečnost Mgr. Milan Keršláger
NTI PCSPK  Osobní počítače Ing. Petr Kretschmer
NTI PG1P Programování 1 Ing. Igor Kopetschke
NTI PJP Programovací jazyk Python Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D.
NTI PST Počítačové sítě doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
NTI UI Unix a Internet Mgr. Milan Keršláger
NTI ZAPZ Základy algoritmizace a programování Ing. Igor Kopetschke