ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Zimní semestr 2012/2013

Také během tohoto semestru probíhalo streamování přednášek ve třech učebnách A11, AP12 a E9.

Katedra Zkratka
předmětu
Název
předmětu
Přednášející Počet přednášek
1 ITE ZAPZ Základy algoritmizace a programování Ing. Igor Kopetschke 9
2 KCH CHE Chemie Mgr. Martin Slavík Ph.D.
Ing. Jan Grégr
2
3 KEK EKS Ekonomie PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. 1
4 KEK MI1H Mikroekonomie 1 PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. 9
5 KMD MA1M Matematika 1 RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. 13
6 KMT NMI-P Nauka o materiálu 1 Prof. Ing. Petr Louda, CSc. 5
7 KPS US1 Úvod do stavitesltví Ing. Jana Košťálová 4
8 KVS CADC Systémy CADCAM Ing. Petr Keller, Ph.D.
Ing. Radek Havlík
6
9 MTI ALP1 Algoritmizace a programování 1 Doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D. 13
10 MTI ARP Architektura počítačů Doc. Ing. Milan Kolář, CSc. 11
11 MTI CIP Číslicové počítače Doc. Ing. Petr Tůma, CSc. 1
12 MTI DBS Databázové systémy Ing. Július Štuller, CSc. 9
13 MTI GRA Gramatika a automaty doc.Mgr.Ing. Václav Záda CSc. 6
14 MTI PAU Programovatelné automaty Ing. Miloš Hernych 10
15 MTI PJC Programování v jazyce CC Ing. Roman Špánek, Ph.D. 13
16 MTI PPR Prostředky pro programování Ing. Jan Kraus 8
17 MTI PPR-K Prostředky pro programování RNDr. Klára Císařová Ph.D. 10
18 MTI RPS Řídicí počítačové systémy Ing. Josef Grosman 9
19 MTI TAS Teorie algoritmů a složitosti Doc. Mgr. Ing. Václav Záda, CSc. 8
20 MTI UDI Úvod do inženýrství Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
RNDr. Karel Brodský
Mgr. Marta Zizienová
3
21 MTI VEL Vybrané siete z elektroniky Doc. Ing. Milan Kolář, CSc. 5
22 NTI ADA Algoritmy a datové struktury Ing. Igor Kopetschke 6
23 NTI AMA Aplikovaná matematika Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc
Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
9
24 NTI JPD Jazyk pro popis dat Doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. 10
25 NTI MKT Mechanika kontinua a termodynamika Doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D. 13
26 NTI PAA Programování mobilních aplikací Mgr. Jiří Vraný, Ph.D. 10
27 NTI PAS Pravděpodobnost a statistika Mgr. Jan Březina, Ph.D. 12
28 NTI PBE Počítačová bezpečnost Mgr. Milan Keršláger 10
29 NTI PG1-P Programování 1 Ing. Igor Kopetschke 9
30 NTI PJP Programovací jazyk Python Mgr. Jiří Vraný, Ph.D. 10
31 NTI UI Unix a internet Mgr. Milan Keršláger 9
32 RSS HRI Hodnocení rizik Ing. David Vališ, Ph.D. 6
33 RSS MFV Měření fyzikálních veličín Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.
10
34 RSS ZME Základy měření Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. 6
Počet přednášek celkem 275

Server přednášek - http://prednasky.tul.cz/