ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Zimní semestr 2011/2012

Také během tohoto semestru probíhalo streamování přednášek ve třech učebnách A11, AP12 a E9.

A11

ALP1 Algoritmizace a programování 1 doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D. MTI
AMA Aplikovaná matematika doc. Ing Jan Šembera Ph.D. NTI
CIPK Číslicové počítače Ing. Martin Vích Vlasák MTI
DBS Databázové systémy Ing. Roman Špánek Ph.D. MTI
GRA Gramatiky a automaty doc. Mgr. Ing. Václav Záda CSc. MTI
JPD Jazyk pro popis dat doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D. NTI
MA1 Matematika 1 RNDr. Alena Kopáčková ,Ph.D. KMD
MKT Mechanika kontinua a termodynamika doc. Ing. Milan Hokr Ph.D. NTI
PAS Pravděpodobnost a statistika Mgr. Jan Březina Ph.D. NTI
PJC Programování v jazyce CC Ing. Roman Špánek Ph.D. MTI
SOF Společenská odpovědnost firem Ing. Martina Ortová Ph.D. KPE
TAS Teorie algoritmů a složitosti doc. Mgr. Ing. Václav Záda CSc. MTI

AP12

ADA Algoritmy a datové struktury Ing. Igor Kopetschke NTI
AG1 Algebra a geometrie 1 doc. RNDr. Jaroslav Vild KMD
ALDS Algoritmy a datové struktury Ing. Mojmír Volf NTI
ARP Architektura počítačů Doc. Ing. Milan Kolář CSc. MTI
CRI Číslicové zařízení doc. Dr. Mgr. In Jaroslav Hlava MTI
EPO Elektrické pohony Ing. Martin Diblík Ph.D. MTI
HRI Hodnocení rizik Ing. David Vališ ,Ph.D. RSS
MT2 Měření fyzikálních veličin Ing. Jiří Jelínek ,Ph.D. RSS
PG-1 Programování 1 Ing. Igor Kopetschke NTI
PJP Programovací jazyk Python Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D. NTI
PPR Prostředky pro programování Ing. Jan Kraus MTI
SRC Systémy reálného času doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava MTI
UI Unix a internet Mgr. Milan Keršláger NTI
ZAP-Z Základy algoritmizace a programování Ing. Jindra Drábková ,Ph.D. ITE

E9

GLP Globální problémy Doc. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D. KCH
CHE Chemie Mgr. Martin Slavík Ph.D.
Ing. Jan Grégr
KCH
SPM Statistika pro management doc. RNDr. Jan Picek CSc. KAP
UDI Úvod do inženýrství Mgr. Marta Zizienová MTI
US Úvod do strojírenství Mgr. Marta Zizienová KVM
PAU Programovatelné automaty Ing. Miloš Hernych MTI
NMI Nauka o materiálu Prof. Ing. Petr Louda, CSc. KMT

Server přednášek - http://prednasky.tul.cz/