ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Zimní semestr 2010/2011

Aktuálně probíhá streamování přednášek již ve třech učebnách A11, AP12 a E9.

A11

Základy měření

Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. RSS

Mechanika kontinua a termodynamika

doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D. NTI

Prostředky pro programování

Ing. Jan Kraus MTI

Programovací jazyk Java

Ing. Přemysl Svoboda MTI

Algoritmy a datové struktury

Ing. Igor Kopetschke NTI

Programování 1

Ing. Igor Kopetschke NTI

Databázové systémy

Ing. Roman Špánek, Ph.D. MTI

Algoritmizace a programování 1

doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D. MTI

Společenská odpovědnost firem

Ing. Martina Prskavcová, Ph.D. KPE

Teorie algoritmů a složitosti

doc. Mgr. Ing. Václav Záda, CSc. MTI

Jazyky pro popis dat

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D NTI

Finanční a pojistná matematika

doc. Ing. Vladimír Kracík, CSc. KAP

Prostředky automatického řízení

doc. Dr. Ing. Jaroslav Hlava MTI

Pravděpodobnost a statistika

Mgr. Jan Březina, Ph.D. NTI

Programování v jazyce C/C++

Ing. Roman Špánek, Ph.D. MTI

E9

Řídicí počítačové systémy

Ing. Josef Grosman MTI

Mikroekonomie I

PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. KEK

Ekonomie

PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. KEK

Chemie

Mgr. Martin Slavík, Ph.D. KCH

Nauka o materiálu I

prof. Ing. Petr Louda, CSc. KMT

Nauka o materiálu I

Ing. Daniela Odehnalová KMT

Programovatelné automaty

Ing. Miloš Hernych MTI

Systémy CAD/CAM

Ing. Petr Keller, Ph.D. KVS

Globální problémy

doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. KCH

Číslicové počítače

doc. Ing. Petr Tůma, CSc. MTI

AP12

Počítačové sítě

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D NTI

Elektrické pohony

Ing. Martin Diblík, Ph.D. MTI

Měřicí technika II.

Ing. Jiří Jelínek, Ph.D. RSS

Výkonová elektronika

Ing. Martin Černík, Ph.D. MTI

Základy algoritmizace a programování

Ing. Jindra Drábková, Ph.D. ITE

Číslicové řízení

doc. Dr. Ing. Jaroslav Hlava MTI

Programovací jazyk Python

Mgr. Jiří Vraný, Ph.D. NTI

Hodnocení rizik

Ing. David Vališ, Ph.D. RSS

Technologie sémantického webu

Ing. Július Štuller, CSc. MTI

Elektrické pohony

Ing. Martin Diblík, Ph.D. MTI

Server přednášek - http://prednasky.tul.cz/