ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Přemýšlíme o tom jak učíme …

Chceme, aby student nememoroval, neučil se zpaměti, chceme aby porozuměl! Aby pochopil a pak teprve si pamatoval!

Jak na to?

„Problémově“ vést k přemýšlení, vynalézání nových řešení a snažit se o atraktivní formu výuky. Není to lehké, zkoušíme podporu multimediálními učebními pomůckami, e-learningovou podporou a sem patří i naše zaznamenané přednášky! Ony vám dávají šanci lépe pochopit!

Milý studente,

Poslouchej a přemýšlej, tak dlouho až budeš rozumět každému slovu!

Protože VZDĚLÁNÍ JE NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ, které můžeme získat!

Vzdělání dává mladým lidem moudrost

Starým útěchu

Chudým bohatství

A bohatým ozdobu

3.5.2012 jsme zkusili "Interaktivní výuku" pomocí moderačních technik.