ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

kolekce přednášek, nejsou uvedené jednotlivé akce

Záznamy kolekcí přednášek jsou dostupné z adresy http://prednasky.tul.cz/.

Pokud záznam v seznamu není, pravděpodobně autor nedal souhlas k zveřejnění a přístup umožňuje sám autor zveřejněním přístupových práva a to buď individuálně nebo skupinově - celé fakultě, akademické obci, studentům oboru XY, vyjmenované skupině členů akademické obce.

Studenti, kteří mají zapsaný předmět uvedený v seznamu streamovaných předmětů, vidí záznamy na portálu ALS po přihlášení se a zaregistrování kurzu.

Úplné zveřejnění kolekcí přednášek je výjimečné, v tomto smyslu ctíme plně dohodu s autorem.

1. a 2. monitorovací období