ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Letní semestr 2014/2015

Pravidelné streamování přednášek probíhalo v učebnách A11, AP12 a E9.

KMD MA2M Matematika 2 RNDr. Alena Kopáčková ,Ph.D.
KMD MA2-M Matematika 2 RNDr. Václav Finěk, Ph.D.
NTI WEAP Webové aplikace Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D.
MTI STI Softwarové inženýrství Ing. Roman Špánek Ph.D.
MTI AEL Analogová elektronika doc. Ing. Milan Kolář CSc.
MTI PAR Prostředky automatického řízení doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava
MTI ELO Elektrické obvody Ing. Martin Černík Ph.D.
KMD MA3-P Matematika III ( numerická matematika) RNDr. Dana Černá, Ph.D.
NTI DPG Distribuované programování Ing. Igor Kopetschke
MTI ZSR Základy spojitého řízení doc. Ing. Josef Janeček CSc.
MTI RDB Řízení databází Ing. Roman Špánek Ph.D.
NTI ADS-P Algoritmy a datové struktury Ing. Petr Kretschmer
NTI OSU-P Operační systém Unix Mgr. Milan Keršláger
MTI ZOD Zobrazování obrazových dat Ing. Jiří Horčička
MTI BS Bakalářský seminář doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D.
MTI SEEZ Silnopr. elektrotechnika a elektronika Ing. Miroslav Novák Ph.D.
NTI PRK Překladače Mgr. Milan Keršláger
MTI PRG Programování Ing. Josef Grosman
ITE MT Multimediální technologie doc. Ing. Josef Chaloupka Ph.D.
MTI MT1 Měřicí technika I. Ing. Slavík Lubomír , Ph.D.
NTI PST Počítačové sítě doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
MTI ALP2 Algoritmizace a programování 2 doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D.
MTI GDA Grafické a databázové aplikace RNDr. Klára Císařová, Ph.D.
NTI PIZ Práce s informačními zdroji Ing. Daniela Lubasová, Ph.D.
NTI VISPE Vytváření infromačních služeb Ing. Mojmír Volf
NTI MMP Alternativní metody programování doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
NTI TGH Teorie grafů a her Mgr. Jan Březina Ph.D.