ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Letní semestr 2013/2014

Pravidelné streamování přednášek probíhalo v učebnách A11, AP12 a E9.

Katedra Zkratka Předmět Autor
ITE MATLB Výpočty simulace a vizualizace Matlab - Koldovský 2013_2014 doc. Ing. Zbyněk Koldovský Ph.D.
ITE MT Multimediální technologie - Chaloupka 2013_2014 doc. Ing. Josef Chaloupka Ph.D.
KEK EMK2 Makroekonomie II - Nedomelová 2013_2014 Ing. Iva Nedomelová Ph.D.
KEK SEK Světová ekonomika - Bednářová 2013_2014 PhDr. Ing. Pavla Bednářová Ph.D.
KIN KIN/IN2 Informatika II - Skrbek 2013_2014 doc. Dr. Ing. Jan Skrbek
KMD MA2M Matematika 2 - Kopáčková 2013_2014 RNDr. Alena Kopáčková ,Ph.D.
KNT STE Stereologie - Mikeš 2013_2014 Prof. RNDr. David Lukáš ,CSc., Ing. Petr Mikeš , Ph.D.
KNT TNA Textilní nanomateriály - Košťáková 2013_2014 doc. Ing. Eva Košťáková, Ph.D.
KPS US2 Úvod do stavitelství 2 - Košťálová 2013_2014 Ing. Jana Košťálová
KTS MOD-P Modelování a simulace - Beran Hruš 2013_14 Ing. Tomáš Hruš , PhD.
MTI AEL Analogová elektronika - Kolář 2013_2014 Doc. Ing. Milan Kolář CSc.
MTI ALP2 Algoritmizace a programování 2 - Královcová 2013_2014 doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D.
MTI BS Bakalářský seminář - Královcová 2013_2014 doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D.
MTI DASZ Databázové systémy - Lamr 2013_2014 Ing. Marián Lamr
MTI ELO Elektrické obvody - Černík 2013_2014 Ing. Martin Černík Ph.D.
MTI GDA Grafické a databázové aplikace - Císařová 2013_2014 RNDr. Klára Císařová Ph.D., Manažerka projektu "Živě na webu"
MTI MT1 Měřicí technika I. - Slavík 2013_2014 Ing. Tomáš Bydžovský, Ing. Lubomír Slavík Ph.D.
MTI NHK Návrh hardwarových komponent - Kolář 2013_14 Doc. Ing. Milan Kolář CSc.
MTI PAR Prostředky automatického řízení - Hlava 2013_2014 doc. Dr. Mgr. In Jaroslav Hlava
MTI PHS Počítačový hardware a rozhraní - Martinec 2013_2014 Ing. Tomáš Martinec Ph.D.
MTI PRG Programování - Grosman 2013_2014 Ing. Josef Grosman
MTI RDB Řízení databází - Špánek 2013_2014 Ing. Roman Špánek Ph.D.
MTI SEEZ Silnopr. elektrotechnika a elektronika - Novák 2013_2014 Ing. Miroslav Novák Ph.D.
MTI STI Softwarové inženýrství - Špánek 2013_2014 Ing. Roman Špánek Ph.D.
MTI VAW Vývoj aplikací pro Windows - Kraus 2013_2014 Ing. Jan Kraus
MTI ZOD Zobrazování obrazových dat - Horčička 2013_2014 Ing. Jiří Horčička
MTI ZSR Základy spojitého řízení - Janeček 2013_2014 doc. Ing. Josef Janeček CSc.
NTI ADS-P Algoritmy a datové struktury - Kretschmer 2013_2014 Ing. Petr Kretschmer
NTI DPG Distribuované programování - Kopetschke 2013_2014 Ing. Igor Kopetschke
NTI MMP Alternativní metody programování - Satrapa 2013_2014 doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
NTI OSU-P Operační systém Unix - Keršláger 2013_2014 Mgr. Milan Keršláger
NTI PG2-P Programování 2 - Kopetschke 2013_2014 Ing. Igor Kopetschke
NTI PGA Počítačová grafika - Hnídek 2013_14 Ing. Jiří Hnídek
NTI PIZ Práce s informačními zdroji - Šulc 2013_2014 doc. RNDr. Miroslav Šulc Ph.D., Mgr. Kamil Nešetřil
NTI PRK Překladače - Keršláger 2013_2014 Mgr. Milan Keršláger
NTI PST Počítačové sítě - Satrapa 2013_2014 doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D.
NTI TGH Teorie grafů a her - Březina 2013_2014 Mgr. Jan Březina Ph.D.
NTI VISPE Vytváření infromačních služeb - Volf 2013_2014 Ing. Mojmír Volf
NTI WEAP Webové aplikace - Vraný 2013_2014 Mgr. Jiří Vraný ,Ph.D.