ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Letní semestr 2012/2013

Také během tohoto semestru probíhalo streamování přednášek ve třech učebnách A11, AP12 a E9.

1 KIN IN2 Informatika 2 doc. Dr. Ing. Jan Skrbek
2 KMD MA2M Matematika 2 RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.
3 KPS US2 Úvod do stavitelství 2 Ing. Jana Košťálová
4 KST EXPM Experimentální metody Ing. Aleš Lufinka, Ph.D.
5 MTI AEL Analogová elektronika doc. Ing. Milan Kolář, CS c.
6 MTI ALP2 Algoritmizace a programování   doc. Ing. Jiřina Královcov á, Ph.D.
7 MTI BS Bakalářský seminár doc. Ing. Jiřina Královcov á, Ph.D.
8 MTI ELO Elektrické obvody Ing. Martin Černík, Ph.D.
9 MTI GDA Grafické a databázové aplikace RNDr. Klára Císařová
10 MTI KET Kapitoly z etiky PhDr. Jan Šolc
11 MTI NHK Návrh hardwarových komponent doc. Ing. Milan Kolář, CS c.
12 MTI PAR Prostředky automatického řízení doc. Dr. Mgr. Ing. Jarosla v Hlava
13 MTI PHS Počítačový hardware a rozhraní Ing. Tomáš Martinec
14 MTI PRG Programování Ing. Josef Grosman
15 MTI RDB Řízení databází Ing. Július Štuller
16 MTI STI Softwarová inženýrství Ing. Roman Špánek, Ph. D.
17 MTI VAW Vývoj aplikací pro Windows Ing. Jan Kraus, Ph.D.
18 MTI ZSR Základy spojitého řízení doc. Ing. Josef Janeček, CSc.
19 NTI ADS-P Algoritmy a datové struktury Ing. Petr Kretschmer
20 NTI DPG Distribuované programování Ing. Igor Kopetschke, Ph. D.
21 NTI OSU Operační systém UNIX Mgr. Milan Keršláger
22 NTI OSU-P Operační systém UNIX Mgr. Milan Keršláger
23 NTI PG2-P Programování 2 Ing. Igor Kopetschke, Ph. D.
24 NTI PGA Počítačová grafika Ing. Jiří Hnídek, Ph.D.
25 NTI PRK Překladače Mgr. Milan Keršláger
26 NTI TGH Teorie grafů a her Mgr. Jan Březina, Ph.D.
27 NTI VISPE Vytváření informačních služeb Ing. Mojmír Volf
28 NTI WEAP Webové aplikace Mgr. Jiří Vraný, Ph.D.
29 RSS ZOD Zobrazování obrazových dat Ing. Jiří Horčička

Server přednášek - http://prednasky.tul.cz/