ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Letní semestr 2011/2012

Také během tohoto semestru probíhalo streamování přednášek ve třech učebnách A11, AP12 a E9.

Katedra Zkratka předmětu Název předmětu Přednášející Počet přednášek
1 ITE EZA Elektronická zařízení Ing. Leoš Petržílka 8
2 ITE MRK Metody rozhodování a klasifikace Ing. Jan Silovský 9
3 KDA DUA6 Dějiny umění a architektury 6   Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. 2
4 KFÚ FI2 Finance II Ing. Šárka Hyblerové, Ph.D. 4
5 KMD AG2E Algebra a geometrie 2 Doc. RNDr. Jaroslav Vild 2
6 KMD MA2M Matematika 2 RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. 12
7 KPS US2 Úvod do stavitelství 2 Ing. Jana košťálová 2
8 KTS ZKP Základy metody konečných prvků Ing. Tomáš Hruš, Ph.D. 7
9 MTI AEL Analogová elektronika Doc. Ing. Milan Kolář, CSc. 14
10 MTI ALP2 Algoritmizace a programování 2 Doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D. 11
11 MTI ELO Elektrické obvody Ing. Martin Černík, Ph.D. 8
12 MTI GDA Grafické a databázové aplikace RNDr. Klára Císařová, Ph.D. 4
13 MTI KET Kapitoly z etiky PhDr. Jan Šolc 9
14 MTI NHK Návrh hardwarových komponent Doc. Ing. Milan Kolář, CSc. 11
15 MTI PAR Prostředky automatického řízení Doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava 12
16 MTI PHS Počítačový hardware a rozhraní Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. 11
17 MTI PRG Programování Ing. Josef Grosman 11
18 MTI RDB Řízení databází Ing. Július Štuller, CSc. 11
19 MTI STI Softwarové inženýrství Ing. Roman Špánek, Ph.D. 8
20 MTI VAW Vývoj aplikací pro Windows Ing. Jan Kraus 5
21 MTI ZSR Základy spojitého řízení Doc. Ing. Josed Janeček, CSc. 18
22 NTI ADS-P Algoritmy a datové struktury Ing. Petr Kretschmer 5
23 NTI DPG Distribuované programování Ing. Igor Kopetschke 5
24 NTI MMP Alternativní metody programování Doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. 9
25 NTI OSU Operační systém UNIX Mgr. Milan Keršláger 5
26 NTI OSU-P Operační systém UNIX Mgr. Milan Keršláger 11
27 NTI PG2-P Programování 2 Ing. Igor Kopetschke 7
28 NTI PRK Překladače Mgr. Milan Keršláger 7
29 NTI PST Počítačové sítě Doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. 6
30 NTI TGH Teorie grafů a her Mgr. Jan Březina, Ph.D. 11
31 NTI VIS-P Vytváření informačních služeb Ing. Mojmír Volf 6
32 NTI WEAP Webové aplikace Mgr. Jiří Vraný, Ph.D. 9
33 RSS MAR Metody analýzy rizik Ing. David Vališ, Ph.D. 6
34 RSS ZOD Zobrazování obrazových dat Ing. Jiří Horčička 7
Počet přednášek celkem: 273

Server přednášek - http://prednasky.tul.cz/