ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Letní semestr 2010/2011

V letním semestru a.r. 2010/2011 se učebnách A11, AP12 a E9 streamovaly přednášky z celkem 28 předmětů.

A11

ADS-P Algoritmy a datové struktury Ing. Petr Kretschmer NTI
ALP2 Aloritmizace a programování doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D. MTI
DPG Distribuované programování Ing. Igor Kopetschke NTI
ELO Elektrické obvody Ing. Martin Černík Ph.D. MTI
GDA Grafické a databázové aplikace RNDr. Klára Císařová Ph.D. MTI
MMP Alternativní metody programování doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D. NTI
NHK Návrh hardwarových komponent Doc. Ing. Milan Kolář CSc. MTI
OSU Operační systém UNIX Mgr. Milan Keršláger NTI
OSU-P Operační systém UNIX Mgr. Milan Keršláger NTI
PG2-P Programování 2 Ing. Igor Kopetschke NTI
PRG Programování Ing. Josef Grosman MTI
PRK Překladače Mgr. Milan Keršláger NTI
RDB Řízení databází Ing. Július Štuller ,CSc. MTI
STI Softwarové inženýrství Ing. Roman Špánek Ph.D. MTI
TGH Teorie grafů a her Mgr. Jan Březina Ph.D. NTI
TWS Tvorba www stránek Ing. Mojmír Volf NTI
VAW Vývoj aplikací pro Windows Ing. Jan Kraus MTI
ZSR Základy spojitého řízení doc. Ing. Josef Janeček CSc. MTI

AP12

AEL Analogová elektronika Doc. Ing. Milan Kolář CSc. MTI
BSI Biologické a akustické signály Ing. Zbyněk Koldovský Ph.D. ITE
MAR Metody analýzy rizik Doc. Ing. David Vališ ,Ph.D. RSS
PAR Prostředky automatického řízení doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava MTI
ZOD Zobrazování obrazových dat Ing. Jiří Horčička RSS

E9

KET Kapitoly z etiky PhDr. Jan Šolc MTI
NM2 Nauka o materiálu prof.Ing. Petr Louda CSc. KMT
PHS Počítačový hardware a rozhraní Ing. Tomáš Martinec Ph.D. MTI
PST Počítačové sítě doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D. NTI
ZKP Základy metody konečných prvků Ing. Tomáš Hruš , PhD. KTS

Přednášky jsou přístupné přes E-learningový portál FM