ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Seznam streamovaných předmětů

Letní semestr 2009/2010

Také v letním semestru pokračovalo streamování přednášek v učebnách A11 a E9.

A11

Zkratka Předmět Přednašející Katedra
ALP2 Algoritmizace a programování 2 doc. Ing. Jiřina Královcová Ph.D. MTI
DPG Distribuované programování Ing. Igor Kopetschke NTI
ELO Elektrické obvody Ing. Martin Černík Ph.D. MTI
LNX OS - Linux Mgr. Milan Keršláger NTI
MMP Alternativní metody programování doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D. NTI
NHK Návrh hardwarových komponent Doc. Ing. Milan Kolář CSc. MTI
PG2 Programování 2 Ing. Igor Kopetschke NTI
PHS Počítačový hardware a rozhraní Ing. Tomáš Martinec Ph.D. MTI
PMP Počítače a mikropočítače Ing. Tomáš Martinec Ph.D. MTI
PRG Programování   Ing. Josef Grosman MTI
PRK Překladače Mgr. Milan Keršláger NTI
RDB Řízení databází Ing. Roman Špánek Ph.D. MTI
TGR Teorie grafů a her Mgr. Jan Březina Ph.D. NTI
TWS Tvorba WWW stránek Ing. Mojmír Volf NTI
VAW Vývoj aplikací pro Windows Ing. Jan Kraus MTI
ZRG Základy regionální geografie Mgr. Klára Popková Ph.D. KGE
ZRO Základy robotiky Ing. Josef Černohorský Ph.D. MTI
ZSR Základy spojitého řízení doc. Ing. Josef Janeček CSc. MTI

E9

Zkratka Předmět Přednašející Katedra
GDA Grafické a databázové aplikace RNDr. Klára Císařová Ph.D. MTI
JS Řízení jakosti a spolehlivosti doc. Ing. Lubomír Moc CSc. KVM
KET Kapitoly z etiky PhDr. Jan Šolc MTI
MK1 Makroekonomie 1 Ing. Iva Nedomelová Ph.D. KEK
MV2 Matematika 2 doc. RNDr. Jan Picek CSc. KAP
NM2 Nauka o materiálu Ing. Daniela Odehnalová
  prof.Ing. Petr Louda CSc.
KMT
PST Počítačové sitě doc. RNDr. Pavel Satrapa Ph.D. NTI

Server přednášek - http://prednasky.tul.cz/