ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Kulatý stůl uživatelů mediasite

15.6.2011 jsme uskutečnili 1.konferenci uživatelů záznamových zařízení Mediasite v Čechách formou kulatého stolu.

Konference měla tyto hlavní cíle

  • Předávat si zkušenosti, odbourat duplicity ve vývoji a řešení podobných problémů
  • Poznat se a navázat pracovní kontakty
  • Vidět řešení na jiných institucích
  • Diskutovat o možných řešeních
  • Prezentovat naše řešení a některé zajímavé výsledky
  • Založit českou skupinu MUG registrovanou v rámci celosvětové komunity uživatelů této technologie

Mezi více než tři desítky účastníků konference dorazil také zástupce společnosti Sonic Foundry pro Evropu pan Ray Hassell, který si ve svém nabitém itineráři našel čas. Informoval nás o vývoji záznamové techniky a podpůrného softwaru, o novinkách, které budou v listopadové verzi a slíbil podporu všem účastněným.

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, splnilo všechna naše očekávání a potvrdilo naléhavost předávání zkušeností. Na závěr vznikla dohoda o pravidelném kontaktu a opakování podobných setkání, o vytvoření internetové komunity MUG a také o vytvoření skupiny, která by hledala možnosti pro získávaní finančního krytí formou společných projektů. Je třeba hledat prostředky pro prodloužení podpory a aktualizací od výrobce SW.