ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

JEDNORÁZOVÉ AKCE za druhý rok po skončení projektu ALS 1.6.2013 - 1.6.2014

Datum Název Kdo Co
25.6.2013 Kontrola MŠMT - začátek hloubkové kontroly, rok po skončení projektu, kontrolní skupina - 11 lidí Císařová, Kopetschke a celý kolektiv příprava MŠMT na kontrolu EU
29.6.2013 Pokračování kontorly Tereza Mrázová pokračování
17.7.2013 Pokračování kontorly - MŠMT Grygárková pokračování
18.7.2013 Nové trendy v programování Svoboda Praktický seminář u PC
21.8.-23.8.2013 Letní škola pokročilých dataminingových algoritmů Císařová, Tyl, Lamr celodenní semináře
30.8.2013 Pokračování kontroly MŠMT Císařová, Kopetschke a celý kolektiv pokračování
2.9.2013 Kontrola EUD a EK Císařová, Kopetschke a celý kolektiv hlavní kontrola EU
11.9.2013 MUG - školení technické podpory mediasite technologie Vlasák, Svoboda celodenní školení - L CXI
12.9.2013 MUG CZ mezinárodní setkání uživatelů mediasite technologie Vlasák, Svoboda a kolektiv řešitelů Přednášky a diskuzní kulatý stůl
16.9.2013 Sychrov - sympozium EF Svoboda, Vlasák, Lamr Technická podpora a záznam
24.9.-25.9.2013 Školení o novinkách na ALS pro EF Kopetschke, Lamr, Loufek, Hnídek Praktický seminář u PC
9.10.2013 Školení o novinkách na ALS pro FM Císařová, Lamr, Loufek, Praktický seminář u PC
15.10.2013 Vyhlášení soutěže o nejlepší kurz na ALS Císařová, Hnídek, Lamr Informační kampań na FM
17.10.2013 Školení o novinkách na ALS pro FM Císařová, Lamr, Loufek, Praktický seminář u PC
23.10.2013 Pracovní setkání studentů a autora studentského webu TULÁCI Císařová, Němeček, Řehák Aktivita FeedBack
25.10.2013 Magna - pracovní exkurze pro společný projekt logistického řízení dopravníku Jungwirth, Císařová, Kozdeba, Novotný, Filip Aktivita v rámci spolupráce s partnery
1.11.2013 Magna - pracovní exkurze pro společný projekt optimalizace vstřikování Jungwirth, Císařová, Novotný, Filip Aktivita v rámci spolupráce s partnery
5.11.2013 Česká ekonomika v podmínkách integrace do EU Karel Dyba Technická podpora a záznam
15.11.2013 Seminář pro studenty o predikci při zpracování rozsáhlých dat Císařová, Lamr, Tyl Setkání se studenty nad vybranými odbornými problémy
23.11.2013 Představení kandidátů na rektora Vlasák, Svoboda, Lamr, Loufek Setkání akademické obce - technická podpora
27.11.2013 Školení o novinkách na ALS pro FM Kopetschke, Lamr, Loufek, Hnídek Praktický seminář u PC
28.11.2013 Seminář pro studenty o predikci při zpracování rozsáhlých dat Císařová, Lamr, Tyl Setkání se studenty nad vybranými odbornými problémy
29.11.2013 Svět energie - zvaná přednáška Dana Drábová Technická podpora a záznam
29.11.2013 Školení o novinkách na ALS pro FM Kopetschke, Lamr, Loufek, Hnídek Praktický seminář u PC
3.12.2013 Pracovní setkání s novinářem Martinem Rychlíkem Císařová, Kopetschke a celý kolektiv Představení projektu AP12 - SW a technické řešení
4.12.2013 Představení kandidátů na děkana SF Vlasák, Svoboda Technická podpora a záznam
12.12.2013 Seminář pro studenty o predikci při zpracování rozsáhlých dat Císařová, Lamr, Tyl Setkání se studenty nad vybranými odbornými problémy
22.1.2014 Den otevřených dveří EF Svoboda, Vlasák, Lamr Záznam E9
23.1.2014 Seminář pro studenty - binární stromy podrobněji Císařová, Lamr, Tyl Setkání se studenty nad vybranými odbornými problémy
5.2.- 6.2.2014 Školení o testování na ALS pro EF Kopetschke, Lamr, Loufek, Hnídek Praktický seminář u PC
26.2.2014 Ukončení nominací kurzů od studentské obce - probíhalo měsíc Císařová, Lamr, Loufek,  
28.2.2014 Studentské hodnocení soutěže - podrobnosti v publicitě, článek na TUNI Císařová, Lamr 5 studentů - senátoři a zájemci hodnotili detailně 10 top nominací
26.3.2014 Strategie Evropa 2020 a problematika veřejné správy David Král, David Ondráčka, Martin Půta, Bohdan Urban Technická podpora a záznam
1.4.2014 Svět energie - zvaná přednáška Dana Drábová Záznam E9
17.4.2014 Relačně nebo objektově - zvanáná přednáška Špánek, Kutáč Přednáška a záznam A11
23.4.2014 Dárcovství krvetvorných buněk 2014,http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:65737 Němeček, Hošková, Vlasák, Svoboda, Císařová, Lamr Akce studentů podpořená vedením a řešiteli ALS
29.4.2014 Bitcoin: Technologie a měna, budoucnost Marek Palatinus, Dominik Strouhal Záznam přednášky H- Eurocentrum
29.4.2014 Dotazníkové šetření - pedagog a streamy Císařová, Lamr  
27.5.2014 Databox - závěrečné hodnocení přednáškového cyklu pro kombinované studium Gúčik, Císařová, Lamr Aktivita v rámci spolupráce s partnery