ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

4. Hyde Park aneb "O odborných praxích na vysokých školách"

Už 4. Hyde Park na Technické univerzitě v Liberci proběhl 12.3.2013 v E9 s naší technickou i režijní podporou. Akci iniciovali tentokrát studenti a my jsme se přidali. Nabídli jsme záznam, hlasování se 150 kusy hlasovacích zařízení, připravili jsme hlasovací program, nabídli techniku i projekce.

Bylo to neformální setkání studentů, zástupců průmyslové sféry a akademiků nad tématem studentských odborných praxí. Vše je nastreamované a záznam můžete shlednout ze záznamu.

Výsledky hlasování, kterým byla vždy spuštěna diskuse na dané téma, jsou dostupné na přiloženém dokumentu.

Závěrem padla otázka: Bude existovat registr praxí pro studenty? Ano, řeší jej jiný projekt, podívejte se na následující článek.