ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

3. Hyde Park aneb "O změnách, které se nás dotknou"

Další Hyde Park na Technické univerzitě v Liberci proběhl 25. dubna večer v konferenčním sále na harcovských kolejích. Tentokrát ve velmi aktivní spolupráci studentů a pedagogů! Organizační tým se scházel jednou týdně už od února a pečlivě připravoval témata, techniku, zajištění prezentace, programu i všech doprovodních aktivit.

organizační tým 3. Hyde Parku

Igor Kopetschke igor.kopetschke@tul.cz, Klára Císařová klara.cisarova@tul.cz, Jan Šolc solc.jan@gmail.com, Alena Gregová alena.gregova@tul.cz, Marian Lamr marian.lamr@tul.cz, Jan Loufek jan.loufek@tul.cz, Vladimir Richter richlikcz@gmail.com, Vojtěch Veselý - President ESN Liberec president@esn-liberec.cz, Marek Eichler marek.eichler@hotmail.com, Radek Němeček nemecek.radek2@gmail.com, Jan Sál jan.andy.sal@gmail.com, Pavel Valenta pavvalenta@gmail.com, Martin Prade martin.prade@gmail.com, Pave Beňo info@workrelations.eu, Veronika Kočová kocova.veronika@gmail.com