ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Tak a je to tady! Další HYDE PARK bude 25.4.2012

budova M, začátek v 18:00

Pracovní skupina studentů a spřátelených pedagogů už je v plném pracovním tempu! Připravená jsou témata, aktivujeme a trénujeme jak lépe improvizovat a lépe reagovat na podněty přítomných, jak použít hlasovací zařízení pro okamžitý průzkum názorů na otázku navrženou z pléna.

Věříme v spontánní a aktivní účast studentů i zaměstnanců, protože diskuse bude na palčivé problémy dnešních dnů:

  • "Svoboda na internetu"
  • "Školné na VŠ"
  • "Informovanost na TUL"

Vše můžete ještě ovlivnit, pokud se spojíte s organizačním týmem.

Nejlépe mailem – máte mnoho možností:

Igor Kopetschke igor.kopetschke@tul.cz, Klára Císařová klara.cisarova@tul.cz, Jan Šolc solc.jan@gmail.com, Alena Gregová alena.gregova@tul.cz, Marian Lamr marian.lamr@tul.cz, Jan Loufek jan.loufek@tul.cz, Vladimir Richter richlikcz@gmail.com, Vojtěch Veselý - President ESN Liberec president@esn-liberec.cz, Marek Eichler marek.eichler@hotmail.com, Radek Němeček nemecek.radek2@gmail.com, Jan Sál jan.andy.sal@gmail.com, Pavel Valenta pavvalenta@gmail.com, Martin Prade martin.prade@gmail.com, Pave Beňo info@workrelations.eu, Veronika Kočová kocova.veronika@gmail.com