ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

V roce 2011 byla zásadně inovována posluchárna Vladimíra Svatého E9

Natáčení přednášek v E9 bylo možné už 2009, ale pouze v režimu, který nedovoloval bez přítomnosti kameramana spolehlivě nahrát psaný text. Tím oprávněně řada vyučujících odmítala nahrávat své přednášky z odkazem na nečitelnou tabuli v záznamu.

To jsme v létě 2011 v rámci možností vyřešili. Limitováni jsme byli tím, že tato posluchárna slouží kromě výuky také k různým reprezentačním akcím TUL a proto bylo potřebné zachovat její design.

Kolaudace a představení novinek proběhlo 20.9.2011

Pozvaní byli všichni, koho se mohou změny dotknout – vedení univerzity, vedení jednotlivých fakult a hlavně přednášející v této posluchárně.

Kromě toho proběhlo předávání DVD těm pedagogům, kteří v minulém roce „streamovali.“ Bylo jich 48 a natočili 63 kolekcí přednášek. Kdybychom počítali i první pokusy o natočení přednášky, kdy kolekce obsahuje jen 1, 2 či 3 přednášky, tak by to bylo72 kolekcí.

Termín kolaudace byl závislý na době dokončení všech změn a také bylo potřeba stihnout proškolení všech přednášejících v E9 před zahájením semestru. Bohužel konec září je čas, kdy se jezdí na konference a tak se mnozí omluvili.

Snad pomohou tyto dokumenty:

ActiveInspire si lze stáhnout z www.prometheanplanet.com. Aktivační klíč pro pedagogy TUL, která vlastní multilicenci, na požádání zájemcům zašle alena.gregova@tul.cz

V programu bylo také provokační téma o tom, jak řešit situaci, kdy učebnu vybavenou nákladnou technikou určenou k nahrávání přednášek, blokují odpůrci této technologie. Celá anketa a její výsledek.