ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

V roce 2010 byla výrazně inovována také posluchárna AP12

NEW Návod pro obsluhu řídícího systému AP12

Byly instalované nové technické prvky:

  • Vizualizér
  • Digitálně snímaná tabule
  • Nový řídící systém
„Jedná se o automatické pořizování záznamu přednášek ve zvláštním formátu, který jsou realizátoři projektu schopni online vysílat na web, následně v postprocesingu upravit, zpracovat výsledek podle připomínek pedagoga, a po té do tří až čtyř dnů publikovat přednášku na webu speciální webovou prezentací. Podle přání pedagoga nemusí být přístup na jeho přednášku volně dostupný. Jako autor ale může rozhodnout, že bude autorizovaný, tedy přednášky budou přístupné jen pro určitý počet studentů.“ (TUNI)

Slavnostní otevření upravené posluchárny, bylo spojeno s předáním DVD přednášejícím.

Děkan Fakulty mechatroniky prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. předal účastníkům streamování v roce 2009/2010 DVD s poděkováním a pochvalou za odvahu. Slavnostnímu aktu byl přítomen i rektor TUL prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs


Posluchárna A11
Posluchárna AP 12 Posluchárna A11
Posluchárna AP 12 Posluchárna A11
Předávání DVD