ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Ankety, průzkumy, ohlasy

Velká studentská anketa na závěr projektu

Pedagogové ke streamování – výsledky elektronického hlasování na kolaudaci 20.9.2011 adobe pdf

První anketa na konci LS 2008/2009adobe pdf

Druhá anketa na konci LS 2009/2010adobe pdf

Zpráva z výzkumu mezi studenty pro zlepšení komunikace student-pedagog adobe pdf

Poznámka.: Hlasovací lístky s podrobnějšími výsledky jsou k nahlédnutí v archivu projektu.