ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Výhled plánovaných úkolů a závěry současných zkušeností

Průzkum potřeb záznamů přednášek u studentů potvrzuje potřebu pokrýt co největší část výuky záznamy. Studenti právem očekávají zveřejnění zejména problémových a obtížných předmětů. Pedagogové fakulty mechatroniky překonali prvotní nedůvěru a averzi k natáčení samých sebe a proto se zdá být vhodná chvíle investovat do vybavení další učebny. Tím by fakulta měla pokrytou rozhodující část výuky tímto formátem. V zimním semestru 2010/2011 streamuje 24 pedagogů FM a 10 pedagogů ostatních fakult.

Přispěli jsme k lokalizaci software Mediasitu do českého jazyka. V tuto chvíli máme testovací verzi pro Editor streamu. Snažíme se v našich překladech odstranit chyby, které vznikly nedůsledností překladu a v co nejbližší době chceme tyto překlady nasadit na naši instanci EX-serveru. Čeká nás ještě překlad prostředí záznamového zařízení.

Dále pracujeme na redukci slidů při snímání přednášek typu PVP, PIT, PAV, protože tyto mají v datovém toku stovky slidů, které degradují navigaci ve výsledných stránkách.

Cílová vize je co nejvíce automatizovaný provoz. Automatizace v učebnách je s pokročilém stavu, ale následné zpracování je stále velmi pracné. Nárůst počtu zaznamenávaných předmětů ukazuje graf a dokladuje potřebu optimalizovat i tuto část činností spojených se záznamem přednášek. Lidský zásah však nejde zcela vyloučit. I do budoucna je nutné mít technický suport pro krizové situace různých typů poruch a havárií a softwarový suport pro správu archivu a serverů.

Vývoj počtu zaznamenávaných přednášek

Počet zaznamenaných kolekcí přednášek v 2009/2010 LS byl 19

Počet zaznamenaných kolekcí přednášek v 2010/2011 ZS byl 30

graf vývoje

Poslední sloupec je odhad počtu kolekcí pro školní rok 2010/2011. Ilustruje nárůst prací spojených s touto činností.