ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

ALS Portál

Od 22.2.2011 má fakulta v ostrém provozu nový e-portál se zcela novými funkcionalitami a vlastnostmi, které jsou v našem akademickém prostředí unikátní. Propojení všech relevantních systémů, které jsou na TUL provozovány, dává novému portálu takovou míru pohodlí pro pedagogy i studenty, že věříme v širší nasazení a větší užití systému než tomu bylo u systému CLIX. Náš portál máme pod kontrolou a jsme schopni jej upravovat a vylepšovat podle zkušeností uživatelů.

U CLIXu jsme nic podobného realizovat nemohli. Systém byl pro nás uzavřený, komunikace s autoři přes slibované servisní služby, byla bez potřebné odezvy. Z více než 300 podnětů nám vyhověli v několika málo případech a i to po velmi dlouhé době. Teprve, když německý partner zjistil, že nám došla trpělivost, začal nabízet exkluzivní služby za roční poplatek 300tis. Kč. To byl důvod, proč jsme se rozhodli pro řešení vlastními silami. Výsledek našeho vývoje má fakulta teď k dispozici.

EX-server, kde publikujeme nahrané – nastreamované přednášky, je s novým e-portálem automaticky propojen. Učitel může do svých kurzů vkládat takřka jakékoliv vzdělávací media – a nejnověji také může vložit velmi jednoduše i nahranou přednášku. Po té může sám rozhodnout o zveřejnění nahrané přednášky a to jednotlivě nebo zveřejněním katalogu svého předmětu. Nahrané přednášky budou přibývat a o publikování se v tomto případě starat nemusí.

Studenti, kteří ve STAGu mají předmět zapsaný, budou mít ke kurzu spojenému s předmětem automaticky přístup.

Studenti ani učitelé se nemusí registrovat!

Server se nemusí složitě administrovat, šetří se tím pracovní síla. Na druhou stranu je nutná běžná údržba a také další vývoj. Není možné tak složité e-prostředí vybudovat zcela bez chyb a ke spokojenosti všech.

Vstup na portál je stejný jako do LIANE.

Celou řadu nových funkcí najde každý uživatel portálu v pomocných veřejných materiálech, které budeme postupně zveřejňovat. První „porce“ je už teď na serveru v kurzu „Příručky a manuály“

Mladší kolegové se domnívají, že prostředí je tak intuitivní, že je zbytečné pořizovat další podporu. S tím lehce polemizuji, protože doufám, že portál budou používat časem i méně informaticky zdatní uživatelé, kteří jsou fundovaní odborníci v jiných oborech a působí na TUL.

Bilance aktivit spojených s nahráváním přednášek a dalších významných akcí ke dni 22.2.2011:

K 22.2.2011 na EX-serveru (Cesnet) a serveru Merlingo (Ostrava) máme publikovaných 859+181 záznamů tedy 1040 záznamů. Aktivních kolegů, které jsme pro nahrávání získali, je 85. Nutno podotknout, že v tomto počtu jsou i účastníci nahrávaných konferencí a jiných VIP akcí. Někteří aktéři jsou externími spolupracovníky, nebo významnými hosty. Například jsme nahráli konferenci katedry historie, konferenci katedry filozofie a vše proběhlo bez finanční spoluúčasti fakulty pedagogické. Byl to přátelský počin FM při příležitosti 20-tého výročí založení fakulty pedagogické.

Některé nahrávky jsou zveřejněné jen pro velmi malý okruh studentů a některé autoři nezveřejňují vůbec. Přes to počet registrovaných přístupů na servery je v tuto chvíli 29944.

zahájení provozu

zahájení provozu

zahájení provozu