ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Zkušenosti a ohlasy po prvním semestru provozu ALS

Po spuštění portálu do pilotního provozu na počátku letního semestru 2011 jsme napjatě očekávali reakce studentů i pedagogů. Přece jen šlo o v praxi nevyzkoušené řešení, zvláště pokud se jedná o integraci se studijní agendou a s EX serverem.

Navíc na univerzitě existuje řada lokálních řešení, na která jsou jejich uživatelé zvyklí a jediná motivace, proč přejít pod ALS, byly právě výhody výše uvedených integrací.

Naštěstí se naše nervozita a obavy ukázaly jako zcela zbytečné. Portál začala užívat dosti početná skupina pedagogů a následně i skupiny jejich studentů. První týdny provozu byly ve znamení menších oprav a vylepšení, ukázaly se mezery v automatickém a jednoznačném zařazení uživatele do správné role student / pedagog. Tyto informace získáváme ze STAGu, což se může jevit jako triviální záležitost - nicméně vzhledem k absolutnímu oddělení databáze STAGu od ostatních služeb univerzity neexistuje jediný unikátní identifikátor společný pro STAG a např. LDAP.

Tyto problémy se podařilo vyřešit a během prázdnin dochází ke kompletnímu přepracování příslušných procedur.

Integrace s EX serverem se ukázala jako velice vítaným prvkem a nezaznamenala žádné nedostatky ve stávající funkcionalitě.

Podle ohlasů, které jsme během zkušebních měsíců získali, uživatelé nejvíce oceňují :

  • Přihlašování pomocí centrálních služeb univerzity.
  • Automatickou identifikaci role uživatele a automatické přiřazení odpovídajících kurzů (předmětů) do portfolia uživatele.
  • Automatickou kategorizaci předmětů podle fakult a kateder.
  • Bezproblémovou dostupnost služby.
  • Možnost vkládání streamovaných přednášek.

Dovolíme si připojit alespoň dva ohlasy, která nás samozřejmě potěšily :

"...i když jsem nevyužíval všechny funkce portálu, musím jednoznačně pochválit a konstatovat, že je to velmi významný krok ke zkvalitnění výuky. To Vám jistě potvrdí každý student, zejména dálkaři. Jejich názor by byl pro Vás jistě důležitější. ... " doc. Ing. Josef Janeček, CSc., 4.7.2011
"... mohu snad mluvit za celou skupinu studentů KS. Váš portál se pro nás dálkaře stal nepostradatelným .. nahrané přednášky pro domácí studium, to bych si přál u všech předmětů." Rostislav Lassig, student KS

S jednoznačně kladnou reakcí ze strany studentů jsme se pravidelně setkávali i přímo na výuce. Ukázalo se, že studenti vůbec nemají tendence (jak se mnoho našich kolegů obávalo) vyhledávat na streamech přeřeknutí či nepříliš fotogenické záběry, ale naopak oceňují možnost přístupu k jedinečnému materiálu, jakým kompletní záznam přednášek je - a hlavně ve zkouškovém období.

Za mnohé mluví i fakt, že nás během provozu kontaktovali kolegové i dalších fakult se zájmem publikovat své přednášky na ALS. A nakonec nesmím zapomenout zmínit i zájem a slova uznání ze strany rektora TUL a jeho vyslovenou podporu pro rozšíření ALS a možností streamingu na další fakulty.