ESF Evropská unie Ministertvo školství  mládeže a tělovýchovy Operačního program Vzdělání pro konkurenceschopnost TUL

Bilance kurzů během prvního semestru nasazení portálu ALS

Souhrný přehled kurzů

Seznam pedagogů a počtu jejich kurzů, které studenti používali. 46 kurzů vytvořilo 31 autorů a dva spoluautoři, kteří při filtraci autorů zdatabáze nemohli být vidět, Vojtěch Vrnata a Marián Žaloudek.

id Vyučující počet aktivních kurzů
1 David Valis 1
2 Igor Kopetschke 3
3 Ivan Dolezal 1
4 Jan Březina 1
5 Jan Kraus 1
6 Jan Silovský 1
7 Jan Šolc 1
8 Jaroslav Hlava 2
9 Jiří Hnídek 2
10 Jiří Horčička 1
11 Jiří Vraný 2
12 Jiřina Královcová 1
13 Josef Grosman 1
14 Josef Janecek 1
15 Julius Stuller 1
16 Klára Císařová 2
17 Lenka Kosková Třísková 1
18 Marián Lamr 2
19 Martin Cernik 1
20 Michal Menkina 1
21 Milan Keršláger 2
22 Milan Kolar 2
23 Mojmír Volf 2
24 Ondrej Novák 1
25 Pavel Satrapa 2
26 Pavel Tyl 1
27 Petr Kretschmer 2
28 Petr Rálek 1
29 Roman Špánek 1
30 Tomáš Martinec 2
31 Zdeněk Plíva 3
Celkový součet 46

Podrobný seznam kurzů

V této tabulce jsou další informace o aktivně používaných kurzech, včetně zkratky ve STAGu a počtu zapsaných studentů.

Id Název předmětu Zkratka Autor počet studentů
1 Počítačová grafika NTI/PGA Jiří Hnídek 114
2 Počítačové sítě NTI/PST Pavel Satrapa 90
3 Teorie grafů a her NTI/TGH Jan Březina 83
4 Počítačový hardware a rozhraní MTI/PHS Tomáš Martinec 79
5 Tvorba WWW stránek NTI/TWS Mojmír Volf 78
6 Webové aplikace NTI/WEAP Jiří Vraný 73
7 Vývoj aplikací pro Windows MTI/VAW Jan Kraus 65
8 Algoritmizace a programování 2 MTI/ALP2 Jiřina Královcová 52
9 Elektrické obvody MTI/ELO Martin Cernik 52
10 Grafické a databázové aplikace MTI/GDA Klára Císařová 51
11 Programování MTI/PRG Josef Grosman 50
12 Počítače a mikropočítače MTI/PMP Tomáš Martinec 49
13 Elektronická dokumentace ITE/EDOK Zdeněk Plíva 47
14 Softwarové inženýrství MTI/STI Roman Špánek 40
15 Kapitoly z etiky MTI/KET Jan Šolc 38
16 Základy spojitého řízení MTI/ZSR Josef Janecek 36
17 Distribuované programování NTI/DPG Igor Kopetschke 34
18 Operační výzkum NTI/OV Petr Rálek 33
19 Bakalářský seminář ITE/BS Zdeněk Plíva 31
20 Algoritmy a datové struktury NTI/ADS-P Petr Kretschmer 30
21 Analogová elektronika MTI/AEL Milan Kolar 30
22 Operační systém Unix NTI/OSU-P Milan Keršláger 29
23 Programování 2 NTI/PG2-P Igor Kopetschke 29
24 Překladače NTI/PRK Milan Keršláger 28
25 Prostředky automatického řízení MTI/PAR Jaroslav Hlava 28
26 Zobrazování obrazových dat RSS/ZOD Jiří Horčička 23
27 Automaty a formální jazyky NTI/AFJ-P Lenka kosková Třísková 19
28 Návrh hardwarových komponent MTI/NHK Milan Kolar 18
29 Webové aplikace NTI/WEA Jiří Vraný 17
30 Databáze a tvorba datových skladů MTI/DAT Marián Lamr 17
31 Databázové systémy MTI/DAS*Z Klára Císařová 15
32 Metody analýzy rizik RSS/MAR David Valis 13
33 Simulace diskrétních systémů RSS/SDI Michal Menkina 12
34 Elektronická zařízení ITE/EZA Zdeněk Plíva 12
35 Programovací jazyk C NTI/PJC-P Igor Kopetschke 11
36 Informatika a kybernetika MTI/IAK*Z Jaroslav Hlava 11
37 Řízení databází MTI/RDB Julius Stuller 11
38 Metody rozhodování a klasifikace ITE/MRK Jan Silovský 9
39 Programování  pro WWW NTI/WWW*A Petr Kretschmer 9
40 Databáze a datové sklady MTI/DAT_K Marián Lamr 9
41 Vytváření informačních služeb NTI/VIS-P Mojmír Volf 9
42 3D aplikace - animace KVU/3DA Jiří Hnídek 8
43 Programovatelné obvody ITE/PO Ondrej Novák 7
44 Elektronické obvody a komponenty MTI/EOK Ivan Dolezal 6
45 Alternativní metody programování NTI/MMP Pavel Satrapa 5
46 Prostředky pro programování MTI/PPR*A Pavel Tyl 4

Kompletní seznam kurzů

Poslední tabulka je seznamem všeho co se v systému po prvním semestru objevuje ve vazbě na STAG. V seznamu jsou všechny pokusy, tedy i ty, které nebyly naplněny obsahem.

Kromě toho vznikají i kurzy mimo studijní programy, ty zatím neuvádíme ve výsledku. Tabulka ukazuje i počty přihlášených studentů. Do monitorovacích ukazatelů budou zahrnuté jen úplné kurzy.

id název kurzu pedagog Počet zapsaných studentů
27 Počítačová grafika Jiří Hnídek 114
87 Počítačové sítě Pavel Satrapa 90
85 Teorie grafů a her Jan Březina 83
45 Počítačový hardware a rozhraní Tomáš Martinec 79
89 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf 78
54 Webové aplikace Jiří Vraný 73
88 Vývoj aplikací pro Windows Jan Kraus 65
10 Algoritmizace a programování 2 Jiřina Královcová 52
14 Elektrické obvody Martin Cernik 52
8 Grafické a databázové aplikace Klára Císařová 51
77 Programování Josef Grosman 50
46 Počítače a mikropočítače Tomáš Martinec 49
63 Elektronická dokumentace Zdeněk Plíva 47
68 Softwarové inženýrství Roman Špánek 40
96 Kapitoly z etiky Jan Šolc 38
80 Základy spojitého řízení Josef Janecek 36
23 Distribuované programování Igor Kopetschke 34
50 Operační výzkum Petr Rálek 33
61 Bakalářský seminář Zdeněk Plíva 31
19 Algoritmy a datové struktury Petr Kretschmer 30
69 Analogová elektronika Milan Kolar 30
6 Operační systém Unix Milan Keršláger 29
24 Programování 2 Igor Kopetschke 29
7 Překladače Milan Keršláger 28
33 Prostředky automatického řízení Jaroslav Hlava 28
56 Zobrazování obrazových dat Jiří Horčička 23
94 Automaty a formální jazyky Lenka Kosková Třísková 19
70 Návrh hardwarových komponent Milan Kolar 18
26 Webové aplikace Jiří Vraný 17
41 Databáze a tvorba datových skladů Marián Lamr 17
9 Databázové systémy Klára Císařová 15
95 Metody analýzy rizik David Valis 13
60 Simulace diskrétních systémů Michal Menkina 12
66 Elektronická zařízení Zdeněk Plíva 12
25 Programovací jazyk C Igor Kopetschke 11
31 Informatika a kybernetika Jaroslav Hlava 11
100 Řízení databází Julius Stuller 11
18 Metody rozhodování a klasifikace Jan Silovský 9
21 Programování  pro WWW Petr Kretschmer 9
72 Databáze a datové sklady Marián Lamr 9
92 Vytváření informačních služeb Mojmír Volf 9
71 3D aplikace - animace Jiří Hnídek 8
49 Programovatelné obvody Ondrej Novák 7
42 Elektronické obvody a komponenty Ivan Dolezal 6
98 Řízení jakosti a spolehlivosti Pavel Fuchs 6
74 Alternativní metody programování Pavel Satrapa 5
36 Prostředky pro programování Pavel Tyl 4
51 Řízení vícerozměrových systémů Lukáš Hubka 3
58 Základy elektroniky Miroslav Holada 3
79 Operační systém UNIX Milan Keršláger 3
83 Matematika a fyzika pro techniky Jan Březina 3
12 Prostředky pro programování Klára Císařová 2
13 Číslicové počítače Martin Vlasák 2
29 Projektování elektrotechnických systémů Miroslav Novák 2
39 Numerické metody algebry Martin Plešinger 2
43 Aplikace v GIS Blanka Malá 2
47 Počítače a mikropočítače Tomáš Martinec 2
90 Vytváření internetových služeb Mojmír Volf 2
4 Mechanika kontinua a termodynamika Milan Hokr 1
15 Výkonová elektronika Martin Cernik 1
16 Elektrické obvody 2011 Martin Cernik 1
20 Osobní počítače Petr Kretschmer 1
22 Programování pro WWW Petr Kretschmer 1
28 Diagnostika a měření na text. strojích Miroslav Novák 1
30 Číslicové řízení Jaroslav Hlava 1
32 Metody řízení v aplikacích Jaroslav Hlava 1
34 Real Time Control Systems Jaroslav Hlava 1
35 Systémy reálného času Jaroslav Hlava 1
37 Měření fyzikálních veličin (Měřicí technika 2) Jiří Jelínek 1
38 Implementace numerických metod Martin Plešinger 1
40 Vybrané kapitoly z matematiky Martin Plešinger 1
44 Geogeafické informační systémy Blanka Malá 1
52 Algoritmy a datové struktury Jiří Vraný 1
53 Operating Systems Jiří Vraný 1
57 Digitální signálové procesory Miroslav Holada 1
62 Technická dokumentace Zdeněk Plíva 1
64 Elektronika Zdeněk Plíva 1
65 Elektronika a měření Zdeněk Plíva 1
73 Operační systémy Igor Kopetschke 1
76 Základy algoritmizace a programování Jindra Drábková 1
78 Řídicí počítačové systémy Josef Grosman 1
81 Základy řízení a regulace Josef Janecek 1
82 Stavová regulace Josef Janecek 1
84 Pravděpodobnost a statistika Jan Březina 1
86 Elektrotechnika a měření Zdeněk Plíva 1
91 Vytváření internetových služeb Mojmír Volf 1
93 Automaty a formální jazyky Lenka kosková Třísková 1
97 Programování 1 Igor Kopetschke 1
99 Algoritmizace a programování 1 Jiřina Královcová 1
101 Databázové systémy Julius Stuller 1